Utvikler og leverer
Energioppfølgingssystem og
energieffektive byggstyringssystemer
Forbruk.jpg
ET_kurve.jpg
Mitt_Bygg.jpg
Byggautomasjon
Industriautomasjon
Energieffektivisering

Enoco har fokus på god energi-styring og -effektivisering. 

 

EOS fra Enoco kan du bruke uavhengig av hvilket SD eller hvilken automatikk du har i bygget allerede.

Gjennom våre industrielle automatikk-løsninger hjelper vi kundene til å få kontroll på prosess og produksjon.

 

Viktige stikkord her er oppetid, redusert produktsvinn, lavest mulig forbruk av energi og redusert miljøforurensning. Vi har helhetlige løsninger som dekker behovet fra produksjon til ledelse.

Enoco har en svært avansert maksimalvokter som overvåker og kontrollerer alle forbrukerne i bygget. Lastene får energi ihht prioritet, avvik fra settpunkt, belegg i bygget og eksterne forhold som f.eks utetemperatur. Systemet gir alarm om avvik i forhold til ønsket komfort blir for stor.

OM OSS

Enoco har fagkompetanse innen EOS, industrialisering, kybernetikk, automatisering generelt og Byggautomasjon spesielt. Produktporteføljen fokuserer på styring og kontroll av driftsprosesser, primært innenfor byggautomasjon. Vi er opptatt av å bidra til bærekraftig utvikling og drift av bygg. Derfor har vi investert mye i å utvikle et system for energieffektiv drift av store og små bygg. Vi velger alltid åpne systemer, slik at senere vedlikehold og drift kan gjøres på rimelig og bærekraftig vis. Dermed forlenger vi levetiden for anlegget og støtter sirkulær økonomi, der produkter og materialer skal tas vare på gjennom hele livssyklusen.

Enoco har kontor i Stjørdal, og er nært knyttet til fagmiljøet ved NTNU. Normalt leverer vi gjennom regionale el-installatører som er prosjekteier og har første linje kundekontakt. Våre leveringsbetingelser følger NL09.