OM OSS

Enoco har kontorer i Stjørdal. Selskapet er automatikk-entreprenør og ITB konsulent, men det meste av leveransene skjer primært via elektro- og ventilasjons-leverandører over hele landet. Vi er en Wago Solution Provider, som betyr at vi har Wagos komponentportefølje og support-team som backup.

Vår kjernekompetanse ligger i programvaren som er utviklet for kontrollernivå. Vi leverer derfor også automatikk mot andre scadasystemer og på andre kontrollere.