Byggautomasjon

Styring av bygg handler i økende grad om avansert energi- og effektkontroll

Enoco er en landsdekkende automatikkentreprenør og integrator av tekniske løsninger i bygg; ITB. De fleste leveransene gjøres som underentreprenør til el-installatører eller ventilasjon/rør-entreprenører. Vår kjernekompetanse ligger i programvaren som er utviklet på kontrollernivå. Vi leverer derfor også automatikk mot andre scadasystem og kontrollere. Sentral drift; SD, er ikke lenger nok - Et moderne bygg har et dynamisk bruksmønster med strenge krav til komfort. Bygget er et avansert reguleringssystem der energiforbruket skal ned, men komforten beholdes.

Byggoversikt.png
Startpage.png

ITB rollen - Instrumenteringsgraden i bygg har økt drastisk de siste årene. Mye av denne instrumenteringen leveres som semi-proprietær automatikk i underleveranser fra ulike systemleverandører. Det blir som oftest automatikkentreprenørens oppgave å sy sammen dette i siste liten. Oppgaven er ikke umulig, men den krever ofte mye tid og mange iterasjoner. Dette fører til økte kostnader og utsatt leveranse. Løsningen er å koordinere leveransen underveis - helt fra første byggemøte. Dette kalles ITB-rollen. Enoco har denne kompetansen, og deltar som ITB-rådgiver i mange prosjekter.