Maksimalvokter

I dag betaler man ofte mer for effektuttaket enn for strømmen man bruker. Prisen for effekt blir satt etter den høyeste 'peaken' i måneden. Selv om du i resten av perioden ikke bruker noe. Med Effektvokter fra Enoco kan du unngå denne kostnaden.


Aktuelle innlegg
Nylige inlegg
Arkiv