PRODUKTER

Dette er kun noen av produktene og tjenestene vi tilbyr, for mer informasjon, ta kontakt.

Enoco Cloud

Energioppfølgingssystem

Vi har utviklet et moderne, sikkert og skybasert energioppfølgingssystem for nye og eksisterende bygg. Enkel installasjon og uavhengig av SCADA/BAS.

Maksimalvokter

Enoco har en svært avansert maksimalvokter som overvåker og kontrollerer alle forbrukerne i bygget. Hovedoppgaven er å optimalisere funksjon og komfort opp mot en maksimal effektgrense satt av driftsansvarlig. Lastene får energi ihht prioritet , avvik fra settpunkt, belegg i bygget og eksterne forhold som f.eks utetemperatur. Systemet gir alarm om avvik i forhold til ønsket komfort blir for stort.

Please reload