PARTNERE

last ned.png

NTE er Trøndelags ledende aktør innen produksjon og salg av grønn og fornybar energi. Enoco er stolt av å være en del av tjenestetilbudet til NTE. NTE benytter vår EOS, Eurora, som en del av sitt tilbud til bedriftskunder. 

Wago er en internasjonal leverandør av åpne kontrollere, industriautomatikk og byggautomasjon. Enoco er autorisert solution provider hos Wago norge, og har spisskompetanse på Wago PLS.

Piscadas kjerneområde er utvikling av programvare for automasjon og industriell IT.  Piscada-programvaren reduserer og eliminerer mange av utfordringene i grensesnittet mellom SCADA-system og industriell IT.  Piscada er en åpen løsning som inkluderer styring, HMI, historikk og verktøy for industriell IT i en og samme pakke.