Energirådgivning

De fleste bygg vi har er bygget i en tid der energiprisen var lav og det ikke var noen
fokus på energibruk eller livstidskost (LCC). I dag ser vi at prisen på strøm i
økende grad varierer i takt med det globale kraftmarkedet, og strømregningen har
etterhvert blitt et problem for mange bygg. Fremdeles er prisen for strøm relativt
lav i Norge, men prisen for effekt (samtidigheten av lastene) er høy. Allerede i dag
er rundt 70% av energiregningen knyttet til effektuttak. Lager du én effekt-peak i
løpet av en time, så må du betale for dette effektuttaket hele måneden.

Energirapport.png

Enoco tilbyr energigjennomgang av bygget ditt, og bistår i energiledelse i ettertid.

 

Vi leverer en rapport hvor energibruk og effektuttak er analysert opp mot prioriterte og uprioriterte laster. Rapporten går gjennom tekniske systemer i bygget og ender opp i et forslag til tiltaksplan med kost/nytte vurderinger. Sammen med EOS er dette helt nødvendige verktøy i din energiledelse. Og vi blir gjerne med deg videre i ditt arbeid mot rimeligere drift av bygget.

Tiltak_varighet.png
Tiltak_tidskurve.png

I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til. Figurene over ser vi en kunde med regelmessig høyt effektuttak på dagtid. Vha EOS kunne man identifisere årsak, og etter en gjennomgang ble noen av de uprioriterte lastene flyttet i tid. Effektregningen (peak-kurven) ble halvert umiddelbart og strømforbruket (areal i kurven) ble redusert betraktelig, uten reduksjon i komfort.