Logo_w_name_Large.png
sky_eIcon-eos.png

EOS

sky_eIcon-energywatch.png

Maksvokter

sky_eicon-ecar.png

Billading

sky_eIcon-emglights.png

Nødlys

sky_eIcon-booking.png

Kalender

Eurora.cloud er en overordnet skybasert energitjeneste som også har overtatt mye av oppgavene som et normalt SD anlegg tidligere har utført. Dette gjør at du blir mer uavhengig av hvilken SD leverandør det er i bygget.

 

Eurora.cloud inneholder også tradisjonell EOS.

cloud new 1.png

Eurora.cloud samler energidata:

  • Direkte fra Elhub (da er verdiene minimum 24 t forsinket)

    • Ingen instrumentering nødvendig

  • Fra SD anlegg (data fra forrige time)

    • Eksport fra eksisterende SD anlegg

  • Direkte måling (i sann tid)

    • Instrumentering nødvendig

  • Tags (direkte kommunikasjon opp til eurora via MQTT)

 

Eurora cloud opererer uavhengig av hvilken SD leverandør eller energileverandør du har. Data hentes både fra Elhub, fra SD leverandør, eller ved direkte energimåling – eller som en kombinasjon av disse. Tag systemet brukes til overvåkning og presentasjon av f.eks temperaturer i kjøleanlegg, driftsdata fra oppdrettsbåter, bil-lading eller lys styring.

Les mer om