Sertifisering iht ISO 50001

Energiledelse handler om å få oversikt og kontroll på energibruken i virksomheten din.

Den nye ISO 50001 standarden beskriver kravene til deg som industriaktør for å oppnå sertifisering og har omtrent samme strukturelle mål mhp energibruk som ISO 14001 har mhp miljø. Arbeidsmetodene innenfor disse standardene er også ganske like. For deg som bygg- eller virksomhetseier vil etablering av denne standarden i din virksomhet bidra til å:

  • Få oversikt, forstå og forbedre energibruken

  • Øke energieffektiviteten

  • Redusere klimafotavtrykket

  • Redusere kostnadene

 

Enoco har utviklet en metode og en manual for å hjelpe deg til å nå kravene som beskrives i standarden. Manualen er bygget opp rundt aktiviteter, sjekklister og maler som hjelper deg både til å få bedre oversikt over oppgavene du nå står foran samt at du har ivaretatt det du skal.

Enoco energiledelse.png