Overvåking energi og effekt

Bruker du energi tar du også ut effekt

Prisingen av energi er rent lineær - du betaler for de kilowattimene (kWh) du bruker. I kalde perioder er energien dyr, men på sommerstid kan energi faktisk være helt gratis. Men slik er det ikke med effekt – gjennom vinteren nesten dobles effektleddet på strømregningen for hver grense du krysser.

For industribedrifter kan en uheldig effekttopp som kun varer en enkelt time koste over 100 000 kroner. De nye AMS målerne har kommet for at man skal kunne prise energi og spesielt effektuttak akkurat der det faktisk forbrukes. Eurora.cloud er et avansert skybasert overvåkningssystem som alarmerer både på uheldig effekt- og energibruk – før du får det på strømregninga.

Maksimalvokter.jpg

Bensinstasjonen er flyttet til husveggen uten at det elektriske kraftnettet er endret. Elektrisk energi og effekt er til tider en knapphetsfaktor, og overgangen fra fossile til elektriske energibærere sammen med den generelle befolkningsveksten vil gjøre denne utfordringen enda større. Frem mot 2050 skal alle nye bygg være netto energinøytrale.

 

Energi vs. Effekt: Effekt er samtidigheten på energiuttak: 1 kW i 100 timer er 100 kWh energi og 1 kW effektuttak. 100 kW i 1 time er også 100 kWh energi, men det er 100 kW effekt. Selv om energibruken er den samme, kan strømregningen bli svært høy dersom man ikke har kontroll på samtidigheten av energibruken (effekt).