Industriautomasjon

Enoco tilbyr alt fra anleggsleveranser til enkeltstående løsninger innen: Styringssystemer (PLS/Skada, DCS), feltbussløsninger og infrastruktur, motordrifter, periferiutstyr og instrumentering. Gjennom våre industrielle automatikk-løsninger hjelper vi kundene til å få kontroll på prosess og produksjon. Viktige stikkord her er oppetid, redusert produktsvinn, lavest mulig forbruk av energi og redusert miljøforurensning.

Hybride energiløsninger

Hybride_energiløsninger.png

Mange oppdrettsflåter kan ikke forsynes med landstrøm - de er helt avhengig av dieselgeneratorer. Effektbelastningen er stor i produksjonstiden. Om natten er belastningen mindre, men generatorene går likevel. Enoco leverer en hybrid batteriløsning, slik at man unngår dieselbruk om natten. Om dagen lades batteriene opp, og etter produksjonstid trekkes energi bare fra batteriene. En betydelig forbedring både for naturen, arbeidsmiljøet og økonomien.

Sveiserobot

Hybond.png

Motion Control er et sentralt begrep innenfor industriautomasjon. Store og små produksjonsmaskiner styres av motorer som har høye krav til posisjonering eller hastigheter. Enoco leverer skreddersydde løsninger for motion control systemer, basert på HW fra blant andre Wago og Omron.

Trafikkontroll

Trafikkontroll.png

Du tenker kanskje ikke over det, men når du passerer en bomstasjon er det mye automatikk som er aktiv. Du er flombelyst av infrarødt lys - du ser det ikke, men kameraene trenger dette for å registrere skiltet ditt dersom du ikke har brikke. I tillegg kommer betalings-løsningen. Enoco leverer automatikk til slike anlegg over hele verden.